Úspešné výberové konania

Spoločnosť SPED-PACK Kft. pomoc pre adaptovanie sa k moderným obchodným a výrobným výzvam

Identifikačné číslo výberového konania: GINOP-1.2.8-20-2020-02697
Názov projektu: Spoločnosť SPED-PACK Kft. pomoc pre adaptovanie sa k moderným obchodným a výrobným výzvam
Celkové náklady projektu: 74 126 555 HUF
Výška finančnej pomoci: 51 888 589 HUF
Intenzita pomoci: 70 %
Miesto realizácie projektu: Esztergom, Schweidel József utca 2.
Dátum začatia realizácie projektu: 27. januára 2021
Dátum ukončenie projektu: 23. decembra 2021

Realizáciou projektu spoločnosť SPED-PACK Kft. uvedie do prevádzky elektrické vysokozdvižné vozíky YALE ERP20VF a YALE MS12, tlačový stroj Craftbot Flow XL 3d, ktoré boli financované v rámci výberového konania, ako aj rozvoj v oblasti IT a investovanie do nehnuteľnosti, vďaka ktorému sa znížilo prehustenie výrobného priestoru, zvyšuje sa výrobná kapacita a uvoľnil sa priestor pre inštaláciu nových strojov.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti SPED-PACK Kft.

Identifikačné číslo výberového konania: GINOP-2.1.8-17-2018-01847
Názov projektu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti SPED-PACK Kft.
Celkové náklady projektu: 31 061 256 HUF
Výška finančnej pomoci: 15 000 000 HUF
Intenzita pomoci: 48,29 %
Miesto realizácie projektu: Esztergom, Mátyás utca 41
Dátum začatia realizácie projektu: 15. apríla 2018
Ukončenie projektu: 20. júna 2018

Pomocou projeku 2 farebným strojom Flexo a automatickým dávkovacím stolom s odsávaním hrán, by spoločnosť SPED-PAKC Kft. dosiahol dve hlavné ciele v tlačiarenských procesoch

Prvým takým cieľom je navyšovanie kapacity, ktorá vďaka dávkovacieho stola s vákuovým odsávaním by sa zdvojnásobila. Okrem dvoch hlavných cieľov je veľmi dôležité, aby sme neustále znižovali výrobný čas podľa požiadaviek zákazníkov, ktorý by zakúpením nového stroja bola jednoduchšia. Súčasný stroj medzi dvoma tlačou je potrebný nastaviť mechanicky, ktorý v prípade dvojfarebnej tlači zaberie zhruba jednu hodinu. Po realizácii projektu by sa tento čas skrátil na 20 minút.

Druhým takým cieľom bola precízna tlačová kvalita vyrobená s malou toleranciou. Realizáciou projektu sa dosiahlo aj to, že okrem ochranných balení, môžeme vyrábať aj obalový materiál pre potravinársky priemysel malých rozmerov, ktorý vyžaduje vysokú presnosť. Ďalej, vďaka zvýšenej kapacite, kratším prestojom a vyspelejšej kvalite, spoločnosť SPED-PACK Kft. môže byť dodávateľom aj pre také spoločnosti, kde v minulosti nebol konkurencieschopný kvôli požadovanej cene a kvalite.

Úspešné výberové konania <