Naše služby

  • Navrhovanie balení

    Neexistujú dva rovnaké produkty, tak isto ani dve rovnaké balenia. Počas navrhovania balení sa ustavične snažíme o to, aby sme vyrobili čo najoptimálnejšie ochranné balenie, prihliadnuc na jedinečný charakter daného výrobku. Ak nemáte hotový plán balenia, žiadny problém. Už na základe jednej vzorky výrobku vieme pripraviť vhodné balenie.

  • Balenie na mieste

    O balenie na danom mieste hovoríme vtedy, ak sa jedná a predmety objemové alebo ťažké, ktoré sa nedajú rozobrať na menšie komponenty a ich manipulácia je komplikovaná. Balenie na konkrétnom mieste je výnimočne zložitá úloha, ktorá z našej strany vyžaduje nadštandardné organizovanie a pozornosť. Takéto objednávky zveríme do rúk našich najkvalifikovanejších odborníkov, pretože vieme, že počas balenia v teréne môžu nastať neočakávané situácie.

  • Príprava sériovej výroby

    Vieme veľmi dobre, že spoločnosti so sériovou výrobou majú obrovskú požiadavku na rýchlo zmontovateľné obalové materiály, aby výroba bola nepretržitá. Naše výrobky optimalizujeme tak, aby boli ľahko použiteľné, rýchlo zmontovateľné a aby sa dali etiketovať. Okrem toho balenia prispôsobujeme daným výrobným procesom, aby sme naším zákazníkom ponúkali najvýhodnejšie riešenia.

Úspešné výberové konania <