Navrhovanie balení

Neexistujú dva rovnaké produkty, tak isto ani dve rovnaké balenia. Počas navrhovania balení sa ustavične snažíme o to, aby sme vyrobili čo najoptimálnejšie ochranné balenie, prihliadnuc na jedinečný charakter daného výrobku. Ak nemáte hotový plán balenia, žiadny problém. Už na základe jednej vzorky výrobku vieme pripraviť vhodné balenie.

Čo je charakteristické pre dobré balenie?

Balenie bude naozaj dobré len vtedy, ak je maximálne prispôsobené pre daný výrobok, chráni ho a je dokonca aj finančne šetrný. Práve preto máme stále na zreteli využitie priestoru a ľahkú prepraviteľnosť, pretože len tak môže byť hotové balenie naozaj finančne nenáročné.

Osobitnú pozornosť venujeme navrhovaniu

Čo sa týka navrhovania balení, zvyčajne dostávame dva druhy žiadosti. Stáva sa, že naši zákazníci prichádzajú s hotovými technickými výkresmi, čiže hotovými 2D a 3D modelmi. Predstavujú to výborný východiskový bod alebo úplne presné požiadavky, ktorými musíme vyhovieť.

Avšak najčastejšie sa stáva, že musíme vychádzať iba z jedného výrobku a na základe toho musíme navrhnúť najvhodnejšie balenie. Pravdu povediac, sme radi, ak máme možnosť konkrétne spoznať daný výrobok, ku ktorému chceme navrhnúť balenie. Stretli sme sa už aj s takým prípadom, že zákazník nechcel prezradiť o aký výrobok sa jedná, na ktoré je potrebné navrhnúť balenie. Bola to nezvyčajne ťažká úloha navrhnúť balenie bez konkrétneho výrobku, ale nakoniec sa nám to podarilo vyriešiť na prvý pohľad nemožnú požiadavku.

Častou požiadavkou našich zákazníkov je to, že pripravené obaly majú byť rozoberateľné, aby nákladová efektívnosť prepravy bola lepšia. Vtedy balenia navrhujeme tak, aby ich bolo ľahké zložiť bez špeciálnych nástrojov, lepidla alebo sponkovačky. V takom prípade vyrobíme samozatvárateľné krabice, bez lepidla a sponiek.

Pristupujeme zo strany použitiak

Využívame najmodernejší software na navrhovanie balení, aby sme pre našich zákazníkov našli najideálnejšie balenia. Okrem kvalitatívnych požiadaviek musíme brať do úvahy aj mnoho iných faktorov. Také sú napríklad hospodárnosť, dobrá prepraviteľnosť, váha tovaru alebo možnosť ukladanie krabíc na seba.

Príprava bezplatných vzoriek do 24 hodín

Mi v spoločnosti SPED-PACK veríme, že základom dokonalej prepraviteľnosti je dôkladné plánovanie. Práve preto pri navrhovaní balení máme radi istotu a testovanie našich riešení. Pri konkrétnych návrhoch sme schopný do 24 hodín vyrobiť prototyp. Pomocou laserového plotera vieme pripraviť vzorky s milimetrovou presnosťou, ktoré spolu s naším zákazníkom aj vyskúšame.

Od najmenšieho po najväčšie

Sme schopný vyrobiť dokonca aj 2-3 metrové boxy, ak ide napr. o čelné sklo osobného auta, alebo o kompletný bicykel. V tomto prípade balenie vystrojíme špeciálnou vložkou, alebo výstuhou, aby v žiadnom prípade nedošlo k poškodeniu výrobku počas prepravy a manipulácii.

Najmenšie balenie, ktoré sme do teraz vyrobili bol 7 x 3,5 mm papierový oddeľovací prvok, ktoré boli určené na prepravu elektrických motorov a vložené medzi uhlíkové kefky – čím sa zamedzilo ich posunutie. Najrozšírenejším obalovým materiálom je papier, nezľakneme sa ani od plastových, kovových alebo drevených balení.

Na čo sme hrdý

 • 210 miliónov 210 miliónov

  balení sme vykonali v mnohých krajinách sveta

 • 18 miliónov 18 miliónov

  výrobkov sme zabalili pre automobilový priemysel

 • 16 ton 16 ton

  obalového materiálu presúvame denne

Máte záujem

o naše služby?

Špeciálne
služby

 • Osobitné drevené, kovové a plastové prepravné balenia

  Vyberáme stále najvhodnejšie riešenia pre danú úlohu. Dokonalým balením preprava bude nie len rýchlejšia a bezpečnejšia, ale aj nákladovo efektívnejšia. Máme radi istotu, preto spravidla pripravujeme aj bezplatné vzorky.

  Detaily
 • Balenie strojov vhodné na námornú prepravu

  Našimi baleniami sa často dostávame na morské vody. V takýchto prípadoch prepravovaný tovar vyžaduje špeciálnu prípravu a ochranu. Musia znášať nepriaznivé počasie, spravidla dlhú plavbu, ako aj opakovanú manipuláciu.

  Detaily
 • Ochranné balenie vlnitou lepenkou

  Tam, kde vzhľad nie je prioritou, ale cieľom je ochrana tovaru, prepraviteľnosť a úspora, našou tajnou zbraňou je vlnitá lepenka. Existuje mnoho výrobkov, ktoré sme museli ochrániť, počnúc od plechovky piva až po kompletné diely automobilu.

  Detaily
Úspešné výberové konania <