Individuálne prepravné balenia

Balenie pomocou vlnitej lepenky a kartonplastu

Naša spoločnosť je v partnerskom vzťahu s viacerými logistickými spoločnosťami a práve jeden náš partner nás požiadal o naprojektovanie nižšie uvedeného prepravného balenia. Keďže sme logistická spoločnosť a zaoberáme sa balením výrobkov a prepravou, preto čo sa týka krabíc, nechceli navrnúť krabicu len pre jeden konkrétny produkt, ale skôr pre širšie využitie skupinu výrobkov, do ktoré môžu zabaliť aj viac druhov výrobkov.

Popri širšom využití, dôležitým hľadiskom objednávateľa bolo aj to, aby samotné balenie prebiehalo rýchlo a hladko, preto chcel také riešenie pre krabice, ktorá umožní jednoduchú manipuláciu.

Okrem toho, v prípade jednotlivých skupín výrobkov chceli to, aby sa krabice dali používať viackrát, preto sme dostali požiadavku aj na to, aby sme navrhli balenie aj z takých materiálov, ktoré majú dlhšiu životnosť.
A v neposlednom rade, dôležitým hľadiskom bolo aj to, aby krabica bola finančne nenáročná, pretože okrem požiadavky objednávateľa je aj pre nás cieľom to, aby sme aj z finančného hľadiska vedeli požiadavky objednávateľov uspokojiť najoptimálnejším riešením.

Vývoj

Vývojové kritéria

Projektovanie sme začali súhrnom kritérií:

  • možnosť využitia v širšom spektre
  • ľahká manipulácia
  • možnosť realizácie z materiálov, ktoré majú dlhšiu životnosť
  • finančne nenáročná
Základy

Praktickým riešením problému univerzálnejšej použiteľnosti môže byť prispôsobenie veľkosti krabíc k osobitných požiadavkám. Týmto riešením môžeme znížiť počet krabíc rôznych veľkostí, čo je užitočné z viacerých hľadísk. Na jednej strane je oveľa efektívnejšie nákladovo aj časovo vyrábať väčšie množstvo z jedného výrobku, ako to iste množstvo v dvoch rôznych veľkostiach, pretože prechod vo výrobe z jedného výrobku na druhý si vyžaduje dlhší proces. Navyše toto riešenie je aj pre užívateľa výhodnejšie, pretože nie je potrebné hľadať, ktorý kartón patrí k danému výrobku, a pokiaľ zloženie a počet balených výrobkov nie je veľmi predvídateľný, aj vtedy umožňuje predzásobenie baliaceho materiálu. Tento fakt slúžil ako základ pri určení rozmerov a navrhovaní.

Konštrukcia

Z dôvodu, že rozmery krabíc sú šité na mieru, je rozšírenou metódou potlačenie bočných strán krabíc v niekoľkých miestach s hranami na ohýbanie. Tak užívateľ sa sám rozhodne podľa stanovených rozmerov, že ktorý je pre neho najoptimalnejšie.

Aj keď výroba obyčajných kartónov je finančne efektívna a kartóny, ktoré sa len minimálne líšia od rozmerov našich strojov nevyžadujú iné formy, avšak v našom prípade tvarovanie sa javilo ako nevhodné. Pre nášho objednávateľa bolo tiež dôležitým hľadiskom to, aby svoje výrobky vedeli zabaliť rýchlo a plynule. Toto riešenie pri kartónoch s uzatvárateľným spodkom a vrchom vyslovene spomaľuje proces, pretože ak by sme chceli skrátiť výšku kartónov, museli by sme kartón po štyroch hranách až po požadované miesto ohnutia zarezať. A ešte nehovoriac o tom, ak by sme použili odolnejší materiál, pri ktorom je najvhodnejším materiálom plast, človek nemôže len tak začať zarezávať. Okrem toho, uzatváranie krabíc sa deje väčšinou lepiacou páskou, ktorému by sa chcel tiež vyhnúť náš objednávateľ.

Na základe týchto aspektov sme dospeli k riešeniu, že uzatváranie krabíc bude riešené zahnutím z dolnej aj hornej strany.

Čo sa týka spodku krabice, nemali sme ťažkú úlohu, do úvahy prichádzali dve možnosti:

  • kartón so zamozatvárateľným dnom

Zabezpečuje to jednoduchú manipuláciu, bez väčšej námahy po roztiahnutí sa otvorí aj spodok kartónu, avšak pri tomto riešení sa vyžaduje počas výroby lepenie na spodku kartónu.

  • kartón so zloženým dnom

Toto riešenie vyžaduje trošku viac námahy, pretože pred balením musíme spodok krabice zložiť do seba, avšak nevyžaduje lepenie, čo je z hľadiska nákladov prijateľnejšie.

Ako konečné riešenie po konzultácii s objednávateľom padol výber na typ s ohnutým spodkom.
Horná časť kartónu už bola vážnejšia téma, ako spojiť kartón, ktorý má byť šití na mieru a uzatvárateľnosť kartónu ohnutím, aby obsluhujúcemu personálu nespôsobovalo námahu a ďalšie procesy navyše, ako napr. zárez atď. Jednotlivé kartóny sme nakoniec naprojektovali s dvoma rozdielnymi výškami, a hornú časť kartónov sme tvarovali tak, aby jednotlivé krídla sa dali do seba zasunúť a tak uzatvoriť kartón. Pri tomto riešení sú už dopredu zarezané hrany kartónov po nižšiu výšku, avšak vyhotovenie umožňuje, aby kartóny ostali stabilné aj pri použití väčšej výšky, nezávisle od bočných zárezov.

Výber materiálu

Pretože kartóny boli navrhnuté pre širokospektrálne využitie, preto aj výber materiálu bol rozhodujúcim faktorom. Keďže pri výbere materiálu je dôležitým kritériom váha zabaleného výrobku, preto sme materiál určili podľa najťažšieho výrobku, ktorý sa bude do kartónov baliť. V prípade vlnitej lepenky to znamenalo stredne silnú lepenku.

Aj keď vyslovene silná vlnitá lepenka poskytuje dostatočnú stabilitu, a je možné ho použiť aj viac krát, avšak proti niektorým vplyvom, ako napr. vlhkosť neodoláva, okrem toho samotná výroba a manipulácia by bola pri týchto kartónoch omnoho zložitejšia. Najkonštruktívnejšie riešenie pre kartóny s dlhšou životnosťou je plastový materiál, konkrétnejšie kartón-plast.

Kartón-plast dodáva kartónom dostatočnú stabilitu, je však viac ohybný, oproti iným plastom je pružnejší, čo umožňuje lepšie ohýbanie kartónov a nemusíme sa obávať, že sa kartóny zlomia.

Výroba

Vlnitá lepenka

V prípade vlnitej lepenky z dôvodu jedinečného vyhotovenia, kartóny sa vyrábajú pomocou výsekových foriem na valcovom výsekovom stroji.

Surovina kartonplast

V prípade materiálu kartonplast v dôsledku objednania väčšieho množstva a jedinečnej farby, sme kartóny vyrobili za pomoci partnerskej spoločnosti, ktorú sme poprosili o pomoc. Pomocou výsekových foriem máme možnosť vyrobiť dané kartóny na valcovom výsekovom stroji, avšak spájať vieme len sponkami, kým naša partnerská spoločnosť ponúka estetickejšiu formu, techniku plastového zvárania.

Ešte viac prípadových štúdii

Úspešné výberové konania <