Jedinečné balenie nárazníkov

Medzi našimi objednávateľmi sa nachádza veľký počet spoločnosti automobilového priemyslu, preto sa často stáva, že je potrebné navrhnúť balenia pre automobilové diely. Aj výroba individuálnych balení nárazníkov vzniklo vďaka takejto požiadavke. Jeden náš zákazník chcel zabaliť nárazníky, ako vzor sme dostali jeden nárazník a vývoj krabíc úplne prenechal na odbornú spôsobilosť našej spoločnosti.

Počas vývoja krabíc sme sa snažili brať do úvahy, aby krabica bola finančne nenáročná pritom dostatočne odolná, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Okrem toho, nárazníky sa prepravujú vo väčších množstvách, takže dôležitým hľadiskom bolo aj to, aby jedna krabica zaberala čo najmenší priestor a aby preprava krabíc k objednávateľovi bola jednoduchá.

Plánovanie

Hľadiská plánovania

Pred začatím plánovanie sme najprv určili hlavné kritéria:

  • krabica má produkt chrániť
  • má byť finančne nenáročná
  • má mať efektívny dizajn
  • má byť ľahko prepraviteľné
Základy

Z hľadiska výroby, finančne najmenej náročné riešenia sú obyčajné kartóny s uzatvárateľným vrchom a spodkom, avšak v našom prípade zadaná úloha nebola taká jednoduchá. Pri nárazníku, ktorý ma zaoblené strany, v prípade použitia obyčajného uzatvárateľného kartónu by bolo potrebné použitie ochranných prvkov/výplňového materiálu, aby výrobok bol pevne fixovaný vo vnútri balenia a aby nedošlo k jeho poškodeniu. Znamenalo by to však zvýšené náklady. Okrem toho, ani z hľadiska rozmerov by to nebolo najideálnejšie riešenie, preto sme prispeli k záveru, že vyvinieme taký kartón, ktorý obklopí celý výrobok a bude sa prispôsobovať jeho tvaru.

Konštrukcia

Keďže počas navrhovania sme sa rozhodli, že náš kartón bude prispôsobovať svoj tvár k výrobku, najprv sme museli presnejšie preštudovať tvár nárazníka.

Ak už hovoríme o finančnej nenáročnosti kartónov, najväčšiu čiastku z ceny kartónov tvorí spájanie, ako aj k tomu potrebné náklady na ostatný materiál. Navyše, krabice ktoré majú individuálny tvár sa ťažko prepravujú v skladanej forme, práve preto najideálnejšia forma na prepravu je rozložený tvár, kde je aj z hľadiska objednávateľa požiadavka, aby kartóny boli ľahko skladateľné a bez akýchkoľvek pomôcok. Aby sme vyhoveli týmto požiadavkám, najoptimálnejšie riešenie je podľa nás skladateľný kartón, preto sme sa aj pri tomto výrobku snažili využiť toto riešenie.

Z hľadiska konštrukcie, najdôležitejšími bodmi sú zaoblené časti nárazníka, pretože výrobok je práve v týchto miestach najzraniteľnejší počas prepravy. Práve preto, počas vývoja sme kartóny tvarovali tak, aby poskytovali dostatočnú oporu práve na týchto miestach.

Výber materiálu

Aj keď funkciou nárazníka je tlmiť mechanické vplyvy, svoju funkciu má začať vykonávať až po namontovaní na automobil. Preto je dôležité, aby kartóny poskytovali dostatočnú ochranu počas prepravy, z toho dôvodu dôležitým aspektom je výber vhodného materiálu.

Pri výbere vhodného materiálu sme museli brať do úvahy dve hlavné kritéria:

  • ako prvé je hmotnosť výrobku
  • a ako druhé je zraniteľnosť výrobku

Výrobok z hľadiska hmotnosti nie je veľmi významný, preto nie je dôvod na to, aby sme zvolili kartón z pevnejšieho materiálu, oproti tomu však výrobok je dosť tenký a relatívne veľký a tým aj zraniteľný. Keďže sa jedná o skladateľný kartóny, je dôležité, aby materiál nebol príliš tuhý, pretože počas skladania sa môže materiál poškodiť alebo aj zlomiť. Práve preto sme kartón zrealizovali so stredne silného, päťvrstvového materiálu.

Výroba

Výroba vzorky

Vzorový kartón sme vyrezali na laserovom plotry, ktoré nám značne uľahčilo proces navrhovania, možné modifikácie počas testovania a v proces finalizácie kartónu. Technický výkres pre tento kartón bol vytvorený v programe ArtiosCAD, následne po prekonvertovaní do vhodného formátu sme vyrezali na laserovom plotry. Je to proces relatívne pomalý, preto sa na hromadnú výrobu využíva len zriedkakedy.

Veľkokapacitná výroba

Pretože náš objednávateľ potreboval tieto kartóny len v menšom množstve, aj hromadnú výrobu sme výnimočne uskutočnili na stroji s laserovým plotrom. V prípade výroby väčšieho množstva sú potrebné výsekové formy a pomocou valcového výsekového lisu sa kartóny vyrezávajú. Vďaka tejto technológie je proces výroby značne rýchlejší a sme schopný za kratší čas vyrobiť väčší počet výrobkov.

Ešte viac prípadových štúdii

Úspešné výberové konania <